Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op winkel aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door winkel schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van winkel.
1.4 winkel is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met winkel komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@laserfeetje.nl
2.3 Gepersonaliseerde, op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd. Voorafgaand aan uw definitieve bestelling ontvangt u een digitale proefdruk. Hier kunt u nog wijzigingen op aanbrengen of deze zo goedkeuren. 

 Mochten er onverhoopt problemen zijn na levering, laat het ons gerust weten! 


Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op winkel zijn in euros en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van winkel tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen viawinkel kan op de volgende wijze worden betaald: - Contante betaling bij afhalen of via Paypal.
4.2 verzendkosten zijn voor rekening klant, deze zijn: - bezorging door TPG post: € 6,75

Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. winkel streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. retourneren
6.1 Gepersonaliseerde, op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd. Voorafgaand aan uw definitieve bestelling ontvangt u een digitale proefdruk. Hier kunt u nog wijzigingen op aanbrengen of deze zo goedkeuren. 

Mochten er onverhoopt problemen zijn na levering, laat het ons gerust weten! Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 winkel is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van winkel
7.4 Als winkel om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.